ข้อมูลสมาชิก

ชื่อบริษัท บริษัท ชวาลทิพย์ แฮนดิ้คราฟท์ จำกัด

ชื่อ นามสกุล คุณณภัทร โชติพฤกษ์ชูกุล

ที่อยู่ 82 ถ.พหลโยธิน ต.ชมพู

อำเภอ เมือง

จังหวัด ลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52100

เบอร์โทรศัพท์ 0-5422-4080, 0-5421-7432

อีเมล์

รายละเอียด 1. ของขวัญชำร่วย 2. เครื่องประดับเซรามิก

Member Information

Company

Name

Address

Region

State

Zip Code 52100

Phone Number 0-5422-4080, 0-5421-7432

E-Mail

Detail

Member Product