ข้อมูลสมาชิก

ชื่อบริษัท โรงงานหนองห้า

ชื่อ นามสกุล คุณสุนิตย์ นันต๊ะ

ที่อยู่ 47 หมู่ 10 หนองห้าตะวันออก ต.ปงแสนทอง

อำเภอ เมือง

จังหวัด ลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

เบอร์โทรศัพท์ 0-5482-9744

อีเมล์

รายละเอียด 1. ของชำร่วย 2. ถ้วยกาแฟ

Member Information

Company

Name

Address

Region

State

Zip Code 52000

Phone Number 0-5482-9744

E-Mail

Detail

Member Product