ข้อมูลสมาชิก

ชื่อบริษัท บริษัท คำแสนกอง จำกัด

ชื่อ นามสกุล คุณปรารถนา หาญเมธี

ที่อยู่ 287 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.ชมพู

อำเภอ เมือง

จังหวัด ลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52100

เบอร์โทรศัพท์ 0-5425-0633

อีเมล์

รายละเอียด 1. เครื่องประดับ 2. ของชำร่วย 3. ของที่ระลึก www.papachu.net

Member Information

Company

Name

Address

Region

State

Zip Code 52100

Phone Number 0-5425-0633

E-Mail

Detail

Member Product