ข้อมูลสมาชิก

ชื่อบริษัท คเชนทร์เซรามิค

ชื่อ นามสกุล คุณศรีเนียน แช่มช้อย

ที่อยู่ 438 หมู่ 2 ต.กล้วยแพะ

อำเภอ เมือง

จังหวัด ลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

เบอร์โทรศัพท์ 0-5435-4742

อีเมล์

รายละเอียด 1. สัตว์ตัวเล็กทุกชนิด 2. ของชำร่วย 3. ชุดพริกไทยรูปสัตว์

Member Information

Company

Name

Address

Region

State

Zip Code 52000

Phone Number 0-5435-4742

E-Mail

Detail