ข้อมูลสมาชิก

ชื่อบริษัท โรงงาน เอฟ เอ็ม เซรามิก

ชื่อ นามสกุล คุณสุริยะพงษ์ ศรีอิ่นแก้ว

ที่อยู่ 61 หมู่ 3 บ้านกล้วยม่วง ต.กล้วยแพะ

อำเภอ เมือง

จังหวัด ลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

เบอร์โทรศัพท์ 0-5435-4375

อีเมล์

รายละเอียด 1. กระถางดอกไม้ 2. ตุ๊กตาออมสิน 3. กิ๊ปช็อป ของชำร่วย ของฝาก

Member Information

Company

Name

Address

Region

State

Zip Code 52000

Phone Number 0-5435-4375

E-Mail

Detail

Member Product