ข้อมูลสมาชิก

ชื่อบริษัท โรงงาน เอิร์ธ เซรามิค

ชื่อ นามสกุล คุณพิทักษ์ ใจเที่ยง

ที่อยู่ 121 หมู่ 6 ต.ปกยางคก

อำเภอ ห้างฉัตร

จังหวัด ลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52190

เบอร์โทรศัพท์ 0-5436-6765

อีเมล์

รายละเอียด 1. เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร 2. ของตกแต่ง 3. หลักกิโล

Member Information

Company

Name

Address

Region

State

Zip Code 52190

Phone Number 0-5436-6765

E-Mail

Detail

Member Product