ข้อมูลสมาชิก

ชื่อบริษัท ดู-ดี เซรามิค

ชื่อ นามสกุล คุณสิงห์ รุ่งโพธิ์

ที่อยู่ 48 หมู่ 4 ต.แม่เมาะ

อำเภอ แม่เมาะ

จังหวัด ลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52220

เบอร์โทรศัพท์ 0-548-20580

อีเมล์

รายละเอียด 1. ตุ้กตาออมสิน (โดโลไมท์) 2. ของชำร่วย 3. ที่ใส่ทิชชู่ 4. กระถางต้นไม้

Member Information

Company

Name

Address

Region

State

Zip Code 52220

Phone Number 0-548-20580

E-Mail

Detail

Member Product