ข้อมูลสมาชิก

ชื่อบริษัท บริษัท ชูปรา จำกัด

ชื่อ นามสกุล คุณชูเกียรติ ตังคะกุตติยา

ที่อยู่ 225 หมู่ 4 ถ.ลำปาง-เมืองปาน ต.บ้านเป้า

อำเภอ เมือง

จังหวัด ลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52100

เบอร์โทรศัพท์ 0-5436-0671

อีเมล์

รายละเอียด 1. เตาเผาน้ำหอม 2. ชุดเกลือพริกไทย www.papachu.net

Member Information

Company

Name

Address

Region

State

Zip Code 52100

Phone Number 0-5436-0671

E-Mail

Detail

Member Product