ข้อมูลสมาชิก

ชื่อบริษัท โรงงานเจริญเมืองเครื่องเคลือบดินเผา

ชื่อ นามสกุล คุณแสงทอง มุตตาหารัช

ที่อยู่ 141 ถ.พหลโยธิน ต.ชมพู

อำเภอ เมือง

จังหวัด ลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

เบอร์โทรศัพท์ 05-481-1605

อีเมล์

รายละเอียด 1. ของประดับตกแต่ง

Member Information

Company

Name

Address

Region

State

Zip Code 52000

Phone Number 05-481-1605

E-Mail

Detail

Member Product