ข้อมูลสมาชิก

ชื่อบริษัท บ้านปั้นจันทร์

ชื่อ นามสกุล คุณเรืองฤทธิ์ สมบูรณ์

ที่อยู่ 188/1 หมู่ 8 ต.บ่อแฮ้ว

อำเภอ เมือง

จังหวัด ลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52100

เบอร์โทรศัพท์ 0894299243

อีเมล์

รายละเอียด 1. ตุ้กตาดินเผา 2. กระถางดินเผา

Member Information

Company

Name

Address

Region

State

Zip Code 52100

Phone Number 0894299243

E-Mail

Detail

Member Product