ตุ๊กตาหัวสปริง

ผู้ผลิต โรงงาน ส.รุ่งแสงเซรามิค

ตุ๊กตาหัวสปริงรูปวัว ขนาดความสูง 2 นิ้ว