กระดิ่งลมหมา

ผู้ผลิต โรงงาน ส.รุ่งแสงเซรามิค

กระดิ่งลม ขนาดความสูง 3 นิ้ว