กระดิ่งลมแมว

ผู้ผลิต โรงงาน ส.รุ่งแสงเซรามิค

กระดิ่งลม ขนาดสูง 3 นิ้ว