กระถางแตงโม

ผู้ผลิต โรงงาน ส.รุ่งแสงเซรามิค

กระถางแตงโม ขนาดความสูง 3.5 นิ้ว