ตุ๊กตาแขวนหนวดฤาษี

ผู้ผลิต โรงงาน ส.รุ่งแสงเซรามิค

ตุ๊กตาแขวนหนวดฤาษี ขนาดสูง 4 นิ้ว