โครงการพัฒนาตลาดเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรมลำปางสู่สากล

Share |
 

เมื่อวันอังคาร ที่ 24 มีนาคม 2558 นายกสมาคมฯ ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานดำเนิน "โครงการพัฒนาตลาดเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรมลำปางสู่สากล" ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลำปาง