งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

Share |
 

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม นายกสมาคมเครื่องปั้นดินเผาลำปาง
และที่ปรึกษาสมาคมฯ ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ณ โรงแรมเอเซีย