โครงการพัฒนาคุณภาพและรูปแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกเพือเพิ่มมูลค่า

Share |
 

“โครงการพัฒนาคุณภาพและรูปแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกเพือเพิ่มมูลค่า ” สำหรับผู้ประกอบการเซรามิก ที่ต้องการแนวคิดและรูปแบบการออกแบบที่ทันสมัย (โดยการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้คิด ) พร้อมทั้งกระบวนการขั้นตอนการผลิตที่ ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์โดยการดูแลกระบวนการผลิตและขั้นตอนที่ถูกต้อง และดำเนินการผลิตภัณฑ์ได้ประโยชน์สูงสุด จากทีมที่ปรึกษาที่มีความรู้และเชี่ยวชาญ 
โดยสมาชิกท่านใดที่สนใจ สามารถเข้าร่วม สัมมนาเปิด “โครงการพัฒนาคุณภาพและรูปแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกเพือเพิ่มมูลค่า ” ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2558 เวลา 08.30 -12.00 น . ณ ห้องกาสะลอง โรงแรมเวียงลคอร จังหวัดลำปาง เพื่อรับฟังรายละเอียดโครงการฯ (ซึ่งวันสัมมนาดังกล่าว ทางทีมงานจะคัดเลือกผู้ประกอบการจากผู้เข้าร่วมสัมมนาที่สนใจ เพื่อเข้าร่วมโครงการฯดังกล่าวค่ะ) 
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 054-265079 ค่ะ (ในวันและเวลาราชการค่ะ)